Ortam ve hava kalitesini artırmak ve zararlı patojenlerden korunmak için uygulanan direkt ışımalı Ultraviyole Sanitasyon sistemleri
  • Genel Bilgiler
  • Kullanım Alanları
  • Çalışma Şekli
  • Yedek Parçalar
Ultraviyole C sınıfı (254 nm) dalga boyundaki ışınlar, hücre DNA'sını parçalayarak hücrenin çoğalmasının önüne geçer.

Steril air ray UV cihazları, uygulandığı ortamlarda  UV ışınının gördüğü yüzeylerin ve ortam havasının sterilizasyonu sağlayarak ortam ve hava kalitesninin artırılmasında yardımcı olur.

Steril air ray ultraviyole cihazlarında dahili herhangi bir koruma veya kanat olmadığı için direkt ışıma yapar ve insan bulunmayan ortamlarda uygulanır.

Bu sistemler sayesinde tesis havası ve ürününüzün kalitesi güvence altına alınır. HACCP uygulamaları için de etkin sonuçlar elde edilir.
Steril Air Ray UV Cihazları insan bulunmayan ortamlarda ; depo, su tankları , üretim alanları , sterilizasyon odaları gibi mekanlar ile birlikte hastaneler , ameliyathaneler , laboratuarlar, fabrikalar gibi hijyen gerektiren alanlarda yüzey ve ortam dezenfeksiyonu amacıyla uygulanır.
Steril air ray ultraviyole dezenfeksiyon cihazları uygulandığı alanlarda duvara veya tavana monte edilir. 

Ortam havasını ve mavi ışığın gördüğü tüm yüzeyleri dezenfekte eder.

Steril air ray cihazları, genel olarak olarak insan bulunmayan ortamlarda kullanılır. Ancak çalışma süresi boyunca, insanların uv cihaz ortamında bulunması gereken sürelerde kapatılmak üzere, ayarlanabilir timer'lı olarak da uygulanabilir.